tienvinh_sports.990.

                

Báo giá và kết cấu các loại thảm bóng rổ
bao-gia-va-ket-cau-cac-loai-tham-bong-ro - ảnh nhỏ 1 bao-gia-va-ket-cau-cac-loai-tham-bong-ro - ảnh nhỏ 2 bao-gia-va-ket-cau-cac-loai-tham-bong-ro - ảnh nhỏ 3

Báo giá và kết cấu các loại thảm bóng rổ

Hãng sản xuất: SUKA VIETNAM
Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 2 NĂM

Mô tả:

Báo giá thi công sân bóng rổ, thi công thảm thể thao dựa trên các yếu tố nào? Cấu tạo ( Kết cấu) các loại thảm & sơn cho sân bóng rổ trong nhà & ngoài trời? Thiết kế sân bóng rổ theo tiêu chuẩn FIBA? Các vấn đề cần lưu ý khí thiết kế & Thi công sân bóng rổ?

Giá: 550.000 VND

 

Báo giá thi công sân bóng rổ, thi công thảm thể thao dựa trên các yếu tố nào? Cấu tạo ( Kết cấu) các loại thảm & sơn cho mặt sân bóng rổ trong nhà & ngoài trời? Thiết kế sân bóng rổ theo tiêu chuẩn FIBA? Các vấn đề cần lưu ý khí thiết kế & Thi công sân bóng rổ? 

bao_gia_thi_cong_tham_bong_ro

Báo giá thi công sân bóng rổ (Giá thảm bóng rổ), Các yếu tố chí phí cho sân bóng rổ?

Giá thi công sân bóng rổ phụ thuộc vào nhiều yêu tố. Trong đó có vài yếu tố chính ảnh hưởng lớn đến chi phí thi công sân bóng rổ, gồm. Thi công nền móng, Hệ thống chiếu sáng, Loại thảm bóng rổ. Vị trí địa lý & diện tích cũng ảnh hưởng đến giá thi công sân bóng rổ.

Báo giá thi công sân bóng rổ - Giá các loại sơn & thảm thể thao ngoài trời.

Các loại thảm bóng rổ & Sơn sân bóng rổ ngoài trời đều có thể sử dụng tốt ở trong nhà. Bạn có thể thiết kế & thi công các loại thảm này cho sân bóng rổ trong nhà.

 • Báo giá thi công sơn sân bóng rổ cho nền Bê tông - SuKa Eco B1312: 300.000 - 450.000 Vnđ/m².
 • Báo giá thi công sơn sân bóng rổ cho nền Asphalt - SuKa Eco A0312: 300.000 - 450.000 Vnđ/m².
 • Báo giá thi công thảm sân bóng rổ ngoài trời - SuKa SP 6.0: 1.050.000 - 1.350.000 Vnđ/m².
 • Báo giá thảm thể thao ngoài trời cao cấp - SuKa ESF 10+3: 1.650.000 - 1.950.000 Vnđ/m².
 • Báo giá thi công thảm bóng rổ ngoài trời cao cấp - SuKa SE 200: 1.250.000 - 1.550.000 Vnđ/m².

Báo giá thi công sân bóng rổ - Giá các loại sơn & thảm cho sân bóng rổ trong nhà.

Các loại thảm bóng rổ & Sơn sân bóng rổ trong nhà không thể thể phù hợp để sử dụng ngoài trời. Bạn chỉ có thể thiết kế & thi công các loại thảm này cho sân bóng rổ trong nhà.

 • Báo giá thảm bóng rổ (thảm thể thao) trong nhà cao cấp - SuKa SSF 5+2: 1.050.000 - 1.350.000 Vnđ/m².
 • Báo giá thi công sân bóng rổ - thảm thể thao trong nhà cao cấp - SuKa SSF 7+3: 1.350.000 - 1.650.000 Vnđ/m².
 • Báo giá thi công sân bóng rổ - thảm thể thao SuKa Vinyl 4.5mm cho sân bóng rổ: 450.000 - 950.000/m².

Cấu tạo sân bóng rổ - Cấu tạo thảm bóng rổ ngoài trời & trong nhà?

Có nhiều loại thảm để cài đặt cho sân bóng rổ, mỗi loại có cấu tạo khác nhau. Để lựa chọn sàn thể thao phù hợp thường căn cứ vào mục đích sử dụng, kinh phí đầu tư, độ bền của sản phẩm.

Cấu tạo sơn sân bóng rổ cho nền Bê tông - SuKa Eco B1312

 • Lớp 1: Lớp SuKa Primer 101 – Định mức: 0.15 kg/m² (01 lớp)
 • Lớp 2: Lớp SuKa Cushion B – Định mức: 1.0 Kg/m² (02 Lớp)
 • Lớp 3: Lớp SuKa Primer 102 – Định mức: 0.15 kg/m² (01 lớp)
 • Lớp 4: Lớp sơn lót SuKa Resurface – Định mức: 0.2 Kg/m² (01 lớp)
 • Lớp 5: Lớp sơn màu SuKa Surface – Định mức: 0.4 Kg/m² (02 lớp)
 • Lớp 6: Sơn kẻ vạch SuKa line – Định mức: 6 kg / sân
 • Báo giá thi công sơn sân bóng rổ cho nền Bê tông - SuKa Eco B1312: 300.000 - 450.000 Vnđ/m².

ket_cau_son_san_bong_ro_san_tennis

Kết cấu sơn sân bóng rổ cho nền Asphalt - SuKa Eco A0312

 • Lớp SuKa Bitum 101 – Định mức: 0.65 kg/m² (02 lớp)
 • Lớp sơn lót SuKa Resurface – Định mức: 0.2 Kg/m² (01 lớp)
 • Lớp sơn màu SuKa Surface – Định mức: 0.4 Kg/m² (02 lớp)
 • Sơn kẻ vạch SuKa line – Định mức: 6 kg / sân
 • Báo giá thi công sơn sân bóng rổ cho nền Asphalt - SuKa Eco A0312: 300.000 - 450.000 Vnđ/m².

Kết cấu & giá thi công thảm sàn sân bóng rổ ngoài trời - SuKa SP 6.0.

 • Lớp 1: Lớp Primer – Định mức: 0.15 kg keo SuKa PP 101/m²
 • Lớp 2: Lớp đàn hồi Elastic. Độ dày 3.0 mm – Định mức: 3.6 kg Silicon PU SuKa PC 200/m²
 • Lớp 3: Lớp ổn định bề mặt Stable. Độ dày 3.0 mm – Định mức: 3.6 kg Silicon PU SuKa PC 201/m²
 • Lớp 4: Lớp Surface coating (3 lớp) – Định mức: 0.25 kg Sơn SuKa TC 205/m² 
 • Lớp 5: Kẻ Line – Định mức: 0.025 kg SuKa PU Line/m² 
 • Tổng độ dày trung bình: 6.0 mm. Báo giá thi công sàn sân bóng rổ - SuKa SP 6.0: 1.050.000 - 1.350.000 Vnđ/m²

dien_tich_san_bong_ro_-_thi_cong_san_bong_ro

Kết cấu thảm thể thao ngoài trời cao cấp - SuKa ESF 10+3

 • Lớp 1: Lớp Primer – Định mức: 0.15 kg keo SuKa PP 101/m²
 • Lớp 2: Lớp Keo SuKa PB 103 – Định mức: 0.25 kg/m²
 • Lớp 3: Lớp thảm Elastic, Độ dày 10 mm – Định mức: (9 kg Hạt SuKa Epdm + 1.63 Kg Keo SuKa PB 103)/m²
 • Lớp 4: Lớp Waterproofing – Định mức: (01 kg Keo SuKa PC 201)/m²
 • Lớp 5: Lớp Stable 1, Độ dày 2.0 mm – Định mức: 3.0 kg Keo SuKa PC 201/m²
 • Lớp 6: Lớp Stable 2, Độ dày 1.0 mm – Định mức: 1.5 kg Keo SuKa PC 201/m²
 • Lớp 7: Lớp Surface coating (3 lớp) – Định mức: 0.25 kg Sơn SuKa TC 205/m²
 • Lớp 8: Kẻ line – Định mức: 0.025 kg SuKa PU Line/m²
 • Tổng độ dày trung bình 13.0 mm. Báo giá thảm sân bóng rổ ngoài trời - SuKa ESF 10+3: 1.650.000 - 1950.000 Vnđ/m².

bao_gia_thi_cong_san_bong_ro_-_tham_suka_esf_103

Cấu tạo & giá thi công thảm sân bóng rổ ngoài trời cao cấp - SuKa SE 200.

 • Lớp 1: Lớp Keo SuKa PP 101 – Định mức: 0.2 kg/m²
 • Lớp 2: Lớp SuKa SBR đàn hôi, Độ dày: 10 mm – Định mức: (8 Kg hạt SBR + 1.15 kg keo SuKa PB 103)/m².
 • Lớp 3: Lớp Keo SuKa PB 103 – Định mức: 0.15 kg
 • Lớp 4: Lớp SuKa EPDM: Độ dày10 mm – Định mức: (9 kg hạt SuKa EPDM + 1.5 Kg Keo SuKa PB 105)/m²
 • Lớp 5: Lớp SuKa UV Pro. Định mức 0.15 kg/m²
 • Tổng độ dày trung bình: 20 mm. Báo giá thi công thảm sân bóng rổ ngoài trời - SuKa SE 200: 1.250.000 - 1550.000 Vnđ/m².

thi_cong_san_bong_ro_-_bao_gia_tham_bong_ro

Kết cấu & giá thi công thảm sân bóng rổ (thảm thể thao) trong nhà cao cấp - SuKa SSF 5+2.

 • Lớp 1: Lớp Primer – Định mức: 0.15 kg keo SuKa PP 101/m²
 • Lớp 2: Lớp thảm Elastic, Độ dày 5.0 mm – Định mức: (1 m2 thảm SuKa FR 101 + 1.0 Kg Keo SuKa PP 103)/m²
 • Lớp 3: Lớp Waterproofing – Định mức: (01 kg Keo SuKa PC 201)/m²
 • Lớp 4: Lớp Stable 1, Độ dày 2.0 mm – Định mức: 3.0 kg Keo SuKa PC 201/m²
 • Lớp 5: Lớp Surface coating (3 lớp) – Định mức: 0.25 kg Sơn SuKa TC 205/m²
 • Lớp 6: Kẻ line – Định mức: 0.025 kg SuKa PU Line/m² 
 • Tổng độ dày: 7.0 mm. Báo giá thảm bóng rổ (thảm thể thao) trong nhà c- SuKa SSF 5+2: 1.050.000 - 1.350.000 Vnđ/m².

cau_tao_tham_boang_to_suka_ssf_52

Cấu tạo & giá thảm bóng rổ (thảm thể thao) trong nhà cao cấp - SuKa SSF 7+3.

 • Lớp 1: Lớp Primer – Định mức: 0.15 kg keo SuKa PP 101/m²
 • Lớp 2: Lớp thảm Elastic, Độ dày 7.0 mm – Định mức: (1 m2 thảm SuKa FR 101 + 1.0 Kg Keo SuKa PP 103)/m²
 • Lớp 3: Lớp Waterproofing – Định mức: (01 kg Keo SuKa PC 201)/m²
 • Lớp 4: Lớp Stable 1, Độ dày 2.0 mm – Định mức: 3.0 kg Keo SuKa PC 201/m²
 • Lớp 5: Lớp Stable 1, Độ dày 1.0 mm – Định mức: 1.5 kg Keo SuKa PC 201/m²
 • Lớp 6: Lớp Surface coating (3 lớp) – Định mức: 0.25 kg Sơn SuKa TC 205/m²
 • Lớp 7: Kẻ line – Định mức: 0.025 kg SuKa PU Line/m²
 • Tổng độ dày: 10.0 mm. Báo giá thi công thảm bóng rổ (thảm thể thao) trong nhà c- SuKa SSF 7+3: 1.350.000 - 1.650.000 Vnđ/m².

bao_gia_thi_cong_san_bong_ro_-_tham_suka_esf_73

Kết cấu & giá thi công thảm thể thao SuKa Vinyl 4.5mm cho sân bóng rổ.

 • Lớp 1: Lớp SuKa PP 101 – Định mức: 0.15 kg/m²
 • Lớp 2: Lớp Keo SuKa PB 103 – Định mức: 0.4 kg/m²
 • Lớp 3: Lớp thảm Vinyl dộ dày 4.5; 6.0; 8.0 mm
 • Lớp 4: Hàn nối tấm thảm bằng dây nhựa hàn nhiệt chuyên dụng
 • Lớp 5: Kẻ line – Định mức: 0.025 kg SuKa PU Line/m² 
 • Tổng độ dày: 4.5 mm. Báo giá thi công sân bóng rổ - thảm SuKa Vinyl 4.5: 450.000 - 950.000 Vnđ/m².

ban_tham_vinyl_san_bong_ro_san_the_thao

Thiết kế sân bóng rổ theo tiêu chuẩn FIBA?

Thiết kế sân bóng rổ tiêu chuẩn được thực hiện theo quy chuẩn của FIBA (Liên đoàn bóng rổ thế giới). Kích thước, sơ đồ kẻ vạch sân được thực hiện trong 2 bảng thông số bên dưới.

chieu-cao-tieu-chuan-cua-cot-bong-ro-tru-bong-ro-ro-bong-rothiet_ke_san_bong_ro_-_kich_thuoc_san_bong_ro

Thi công sân bóng rổ - Các vấn đề cần lưu ý khi thiết kế & Thi công?

Để đảm bảo độ bền của lớp thảm bề mặt sân bóng rổ. Khi thiết kế & thi công sân bóng rổ chúng ta cần chú ý một số vấn đề sau:

 • Nền sân là Bê tông M>= 200, độ dày >= 80 mm (Có xoa mặt bằng máy chuyên dụng) hoặc Asphalt hạt mịn >= 60 mm
 • Độ gồ ghề của bề mặt sân không vượt quá 6mm trong phạm vi 4m (Tiêu chuẩn EN 14877).
 • Độ dốc thoát nước bề mặt từ 0.5-0.8% (Áp dụng với sân bóng rổ ngoài trời).
 • Kích thước sân bóng rổ: Thực hiện theo sơ đồ đã nêu ở phần trên. Đường biên dọc rộng tối thiểu 1.5m, đường biên ngang rộng tối thiểu 2.0m. Đường biên dọc có 2 khu vực chỉ đạo sẽ rộng tối thiểu 3.0m. Khu vực chỉ đạo rộng 9x2m nằm sát dọc 2 đầu sân.
 • Theo tiêu chuẩn FIBA, chiều cao rổ bóng rổ tính từ vành tới mặt sân là 3,05m. Kích thước của bảng rổ tiêu chuẩn là 180cm x 105cm.
 • Vành rổ có đường kính rộng 45cm và đường kính vòng sắt chế tạo ra vành từ 1.5 đến 2cm. Rổ là một vòng tròn bằng sắt, đường kính mép trong vòng rổ là 45cm. Rổ được gắn chặt vào bảng nằm trên mặt phẳng ngang và cách mặt sân 3,05m, điểm gần nhất của mép trong vòng rổ cách mặt bảng 15cm.
 • Hai tấm bảng rổ được làm bằng vật liệu trong suốt có độ cứng như gỗ, hoặc gỗ dày 3cm sơn màu trắng. Xung quanh bảng kẻ đường viền rộng 5cm có màu đen, ở giữa bảng kẻ hình chữ nhật có chiều ngang 59cm, cao 54cm. Mép trên của cạnh dưới ngang bằng với mặt trên của vành rổ. Hai bảng được đặt ở hai đầu sân vuông góc với sân và song song với biên ngang, mặt bằng nằm trên đường thẳng đứng cách biên ngang 1,2m về phía trong sân.
 • Hình chiếu mặt sau của bảng rổ cách đường mức cuối sân 1.2m. Lưới rổ có 12 vòng dây để treo vào vòng rổ và có chiều dài không ngắn hơn 40 cm và không dài hơn 45cm.

Bạn cần báo giá thi công sân bóng rổ, Thiết kế cấu tạo (Kết cấu) bề mặt sân bóng rổ theo tiêu chuẩn thi đấu FIBA, Vui lòng liên hệ với Tiến Vinh Sports:

Tel: +84 913 038632; 984 272877

Email: tienvinhsports@gmail.com

Tham khảo thêm:

=> Kết cấu sân bóng futsal

=> Thảm thể thao đa năng

 

Khách hàng nói gì về chúng tôi

icon1 TIENVINH SPORTS là một công ty chuyên nghiệp trong lĩnh vực thi công sân thể thao và sân chơi trẻ em...icon2

Khách hàng Dương Thị Kim Ngân

icon1 Chất lượng sản phẩm của TIENVINH SPORTS đã cài đặt cho Dự án của tôi là khá Ok. Sản phẩm đảm bảo tính Mỹ thuât & Kỹ Thuật ...icon2

Khách hàng Hoàng Xuân Đức

icon1 Sản phẩm của TIENVINH SPORTS khá phong phú. Thảm Silicon PU và Thảm cao su EPDM do Công ty thi công có chất lượng tốt, Tôi đã sử dụng gần 3 năm nhưng chưa có hiện tượng bay màu hoặc bong tróc,...icon2

Khách hàng Nguyễn Huyền

Liên hệ với chúng tôi

TIENVINH SPORTS rất hân hạnh được hỗ trợ quý khách hàng. Chúng tôi sẽ giải đáp các yêu cầu của quý vị trong thời gian sớm nhất.

Tên khách hàng *
Điện thoại *
Email
Tỉnh/thành phố
Nội dung yêu cầu
 
TIENVINH SPORTS - HÀ NỘI

Địa chỉ: D50, Khu đấu giá Ngô Thì Nhậm, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 0822 088187

TIENVINH SPORTS - ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 21 Đỗ Quang, P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng.
Điện thoại: 0984 272877

TIENVINH SPORTS - TP. HCM

Địa chỉ: Số 71, đường S3, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP, HCM
Điện thoại: 0913 038632

NHÀ MÁY SUKA VIỆT NAM

Địa chỉ: T. Quên Chùa (Cạnh UBND), X. Cao Dương, H. Lương Sơn, T. Hòa Bình
Điện thoại: 0985 689587

icon_fbicon_twyoutube

TIENVINH SPORTS 15 NĂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ & XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU